Malène  Zegers  geb. 1963 in Sittard

 

Studeerde aan de Kunstacademie In België en Maastricht.
Studierichtingen: Schilderen en Monumentale vormgeving.
Daarnaast heeft zij een postdoctorale studie psychodrama gedaan.
Na het afstuderen van beide studies is zij werkzaam als therapeut en zelfstandig kunstenaar.

 

 

Beide vakgebieden geven  haar de mogelijkheid om zich te verdiepen in maatschappelijke en culturele kwesties.  Rolspecialisatie;  traditionele  man/ vrouw verhoudingen, verwachtingen,  de complexe afspraken tussen beide sekse onderling,  spelen en belangrijke rol in haar werk.  Met als doel:  het willen  oproepen van vragen,  reflecteren en activeren van  veranderingsprocessen.

Haar interesse gaat tevens uit naar antropologie,  levensbeschouwelijke, religieuze, mythologische  en esoterische stromingen.

In haar werk als kunstenaar  combineert ze abstracte en figuratieve elementen met een symbolische of spirituele ondertoon.

V- Day, Dessert Flowerfoundation, Femen, Pussy Riott hebben haar aandacht;   over de hele wereld worden  mannen en  vrouwen in een positie geplaatst die o.a. object gericht is naar elkaar.  Dit leidt tot dualiteiten en vervreemding. Waardoor niet  de mens, de ontmoeting centraal staat maar de sekse.

Media, culturele achtergrond, sociaal en economische belangen spelen hier o.a. een prominente rol in. Zij bepalen op een bijna militante manier hoe beide sekse zich naar elkaar dienen te verhouden en de verwachtingen naar elkaar.  

Dit leidt o.a. tot vervreemding, ontkenning en uitsluiting van een gelijkwaardige positie tussen mannen en vrouwen.

 

In haar werken zijn ook schetsen van de menselijke figuur of basisvormen te ontdekken. De werken die geen personages tonen, zijn abstract en bezitten een veelkleurigheid en details die bestaan uit schetsmatige lijnen en krassen.
Malène Zegers vindt haar inspiratie door over de grenzen te gaan van de zichtbare vorm en gaat vervolgens op zoek naar de essentie. Die essentie manifesteert zich volgens haar in een synthese tussen materie en geest. Zij is door middel van vormen steeds op zoek naar een visualisatie van het ‘onzichtbare’. In haar werk als kunstenaar  combineert ze abstracte en figuratieve elementen met een symbolische of spirituele ondertoon.